Legea mai sus menționata stabileste regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparentei decizionale in cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si locale, alese sau numite, precum si al altor institutii publice care utilizează resurse financiare publice, in raporturile stabilite intre ele cu cetatenii si asociatiile legal constituite ale acestora.

Legea nr. 52 din 21.01.2003 (actualizata 30 mai 2016)

Ocuparea functiilor publice

Nu este cazul

Contracte si protocoale

Contract de asistenta juridica - publicat la 01 oct. 2021
Contract gazduire si mentenanta website - publicat la 01 oct. 2021
Contract service IT- publicat la 01 oct. 2021

Plati

Plati decembrie 2021- publicat la 21 ian. 2022
Plati noiembrie 2021- publicat la 22 dec. 2021
Plati octombrie 2021- publicat la 23 nov. 2021
Plati septembrie 2021- publicat la 18 oct. 2021

Buget

Bugetul cuprinde toate sursele financiare ale S.C. PARKING S.A., precum si rectificarile bugetare ale societatii.
Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021 - publicat la 01 oct. 2021

Achizitii

Programul anual al achizitiilor publice.
2021 - publicat la 01 oct. 2021

Investitii

Nu este cazul

Consultare publica

x

Structura personal

Stat de functii - publicat la 04 oct. 2021

Organigrama

Reprezentarea grafica a structurii societatii noastre se poate examina mai jos.

Organigrama
Intretinerea locurilor de parcare
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Tableta