S.C. Parking S.A. solicita si prelucreaza informatii de interes public, precum si date cu caracter personal. Accesul liber si neingradit al persoanelor la orice informatii de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre societatea noastra si d-voastra.

Solicitarea informatiilor de interes public

Documente de interes public

Principalele acte normative din domeniu: legea privind liberul acces la informatii de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, normele de aplicare si legea reutilizarii informatiilor din institutiile publice.

Legea nr.544 din 2001
Hotararea de Guvern nr.123 din 2002
Legea nr.109 din 2007

Persoana desemnata

Responsabilul din cadrul S.C. PARKING S.A. pentru primirea solicitarilor in baza Legii nr. 544/2001:
Nacu Dumitrita | Telefon: 0233220238

Formular solicitare acces la informatii

Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, prevazute in anexa care face parte integranta din H.G. nr. 123 din 7 februarie 2002, societatea noastra va pune la dispozitie urmatoarea cerere de acces la informatiile de interes public:

Cerere-tip

Reclamatii administrative

Modalitatea de contestare a deciziei privind liberul acces la informatiile de interes public:

Formular

Rapoarte anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

Raportul auditorului la 31.12.2016
Raportul auditorului la 31.12.2017
Raportul auditorului la 31.12.2018
Raportul administratorilor la 31.12.2016
Raportul administratorilor la 31.12.2017
Raportul administratorilor la 31.12.2018
Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare pentru anul 2016
Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare pentru anul 2017
Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare pentru anul 2018

Buget

Bugetul cuprinde toate sursele financiare ale S.C. PARKING S.A., precum si rectificarile bugetare ale societatii.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019
Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018
Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017
Rectificare bugetara 2017

Executia bugetara / situatia platilor.

Executie bugetara la 30.06.2019 - publicat la 14 aug. 2019
Executie bugetara la 30.06.2018
Executie bugetara la 30.06.2017

Situatia drepturilor salariale si a altor drepturi prevazute de acte normative cu un caracter special ale angajatilor.

Centralizator cheltuieli totale cu personalul in ultimii 3 ani

Achizitii publice

Programul anual al achizitiilor publice.
2019 | 2018 | 2017

Declaratii de avere si declaratii de interese


Detalii

Morosanu Ionut
Declaratii de avere
2019 | 2018 | Dec. 2017 | 2017 | 2016
Declaratii de interese
2019 | 2018 | Dec. 2017 | 2017 | 2016

Chebac Mihai
Declaratii de avere
2019 | 2018 | Mandat nou 2017 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Declaratii de interese
2019 | 2018 | Mandat nou 2017 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Diaconu Iulian
Declaratii de avere
2019 | 2018 | 2017
Declaratii de interese
2019 | 2018 | 2017

Cojocaru Lacramioara
Declaratii de avere
2019 | 2018 | 2017
Declaratii de interese
2019 | 2018 | 2017

Tatomir Alina Mihaela
Declaratii de avere
2019 | 2018 | 2017
Declaratii de interese
2019 | 2018 | 2017

Oprita Vasile
Declaratii de avere
2019 | Iunie 2018 | Martie 2018
Declaratii de interese
2019 | Iunie 2018 | Martie 2018

Dulama Laurentiu Cristinel
Declaratii de avere
2016 | 2015 | 2014 | 2013
Declaratii de interese
2016 | 2015 | 2014 | 2013

Campescu Gabriel
Declaratii de avere
2016 | 2015 | 2014 | 2013
Declaratii de interese
2016 | 2015 | 2014 | 2013

Pavaluta Cristina
Declaratii de avere
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Declaratii de interese
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Popa Gabriel Cristian
Declaratii de avere
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Declaratii de interese
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Nastasa Ion
Declaratii de avere
2017 (incetare mandat) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Declaratii de interese
2017 (incetare mandat) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

Modele de cereri / formulare tipizate

Pentru persoane fizice:
Cerere de inchiriere (timp estimativ de completare: 3 minute)

Pentru persoane juridice:
Cerere de inchiriere (timp estimativ de completare: 3 minute)

Cerere inchiriere loc de parcare
Contractarea locurilor de parcare
Contract Parking S.A.
Tableta