Legea mai sus menționata stabileste regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea transparentei decizionale in cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si locale, alese sau numite, precum si al altor institutii publice care utilizează resurse financiare publice, in raporturile stabilite intre ele cu cetatenii si asociatiile legal constituite ale acestora.

Legea nr. 52 din 21.01.2003 (actualizata 30 mai 2016)

Ocuparea functiilor publice

x

Contracte si protocoale

x

Plati

x

Buget

x

Achizitii

x

Investitii

x

Consultare publica

x

Structura personal

x

Intretinerea locurilor de parcare
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Tableta