DOCUMENTE NECESARE REÎNNOIRII CONTRACTELOR PENTRU LOCURILE DE PARCARE

Persoane fizice:           200 LEI/ an                                                          

Persoane juridice:       400 LEI/ an


*conform HCL 105 din 27.04.2023

Tarif deblocare autoturism staționat/ parcat neregulamentar : 200 LEI.

*Neplata tarifului de deblocare după 24 de ore duce la ridicarea autoturismului.

Tarif ridicare, transport și depozitare al autovehiculelor parcate neregulamentar, autovehicule abandonate sau fără stăpân.

Ridicare:                               350 LEI

Transport:                            350 LEI

Depozitare:                         100 LEI/zi;

*conform HCL 104 din 27.04.2023

Prelungirea contractului de parcare se poate face la sediul societății doar de către titularul de contract sau de către o persoană împuternicită prin procură notarială, cu următoarele documente în original:

1) B.I./ C.I al titularului, respectiv al persoanei împuternicite;

2) Certificatul de înmatriculare al autovehiculului în proprietatea sa sau în folosinţă, cu dovada ITP-ului valabil;

3) Documente privind domiciliul/ reședință;(după caz);

4) Documentele privind dreptul de folosinţă (utilizare) al autovehiculului, contract de leasing, contract de comodat, etc;

5) Certificat de încadrare în grad de handicap (după caz);

6) Certificat de înregistrare a societății (după caz);

  • Beneficiază de gratuitate conform HCL 103/27.04.2023, Art.23, pct. 2 (b), veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război, membrii AFDPR, care dovedesc cu documente că dețin în proprietate/utilizare un autoturism;(Legea 44/1994)

Contracte online Parking S.A. Piatra Neamt
Contracte online Parking S.A. Piatra Neamt
Contracte online Parking S.A. Piatra Neamt
Contracte online Parking S.A. Piatra Neamt
Tableta